Haveforeningen FREDHØJE

Haver til salg

Ved salg af sin kolonihave printes og udfyldes ejererklæringen og evt. løsørelisten. 
Disse sendes til foreningens mail (f.haveforening@gmail.com)


1750 kr. sendes til AL Reg: 5348 Konto: 0244505

HAVE nr.38, til salg KLIK på foto for at forstørre

HAVE-NR.38

 Kolonihave sælges

Vi sælger vores dejlige kolonihave i Holstebro, Hf.Fredhøje.

 Bopælspligt i Holstebro Kommune

Huset på 40 m2 blev færdigbygget i 2020 og har toilet, bad og loft til kip. Derudover er der et værksted på 10 m2. Der er el, vand, kloakering, luft til luft anlæg og elvarmer i huset.

Haven er 400m2 og har udsigt over gravhøje, marker og eng. Derudover er haven fyldt med bærbuske og frugttræer.

Haven er i 2020 vurderet til 246.000,-kr ,inklusiv løsøre. Den årlige haveleje er ca. 4.400,-kr. Man må bo i kolonihaven fra 1.april til 1.november

Ved interesse , skriv eller ring til :

24 24 86 52 eller 51 94 20 27

Det er desværre ikke alle haver som kommer på Hjemmesiden. Nogle vælger at sætte deres have til salg på f.eks. Facebook, DBA , KolonihavePortalen eller andre medier, så derfor kan der være haver til salg, som redaktionen ikke er bekendt med.

Det skal understreges, at en kolonihave hverken kan eller må sælges uden bestyrelsens  medvirken og godkendelse. Desuden kan ingen have sælges, førend Kolonihaveforbundets Vurderingsudvalg har fastsat en maksimalt tilladt salgspris.

Havelejen er p.t.1.100,-kr. hvert kvartal, 1/1 - 1/4 - 1/7 og 1/10. Heraf afsættes en del til

á conto vandforbrug. Desuden hensættes et lille beløb til vedligeholdelse/istandsættelse af Klubhuset.

Venteliste

 Ønsker du at komme på venteliste, henvises til foreningens mail-adresse : f.haveforening@gmail.com

Nyeste kommentarer