Fredhoeje
Fredhoeje

Renovation

Alle container skal fremover stå der hele året men om

vinteren ændres tømning intervallerne


Storskrald skal man selv bortskaffe


Alt affald skal sorteres, og afleveres i de korrekte containere,

lågene skal kunne lukkes.


Henstilling af affald ved siden af containerne er ikke tilladt.