Haveforeningen FREDHØJE

RENOVATION

På generalforsamlingen 2019 blev det vedtaget at indføre begrænset vinter-renovation ,kun til husholdningsaffald !

Der har vist sig at være et stigende behov, og derfor er der nu opstillet 3 containere til dagrenovation.

De øvrige containere ( metal- karton - papir - flasker ) er opstillet i sæsonen, og fjernes igen omkr. 1. November.

 ALLE FORMER FOR STORSKRALD, SKAL MAN SELV BORTSKAFFE ‼️

Pladsen er IKKE en Skraldeplads, men en Containerplads 

 VENLIGST VIS OMTANKE OG ANSVAR - og brug kun containerne til det, som de er beregnet til. Det står på hver eneste container, hvad der må smides i.   

Nyeste kommentarer