Lokalplan 1031 + tillæg

Lokalplan 1031

 

 

 

BYGGETILLADELSE

Forud for påbegyndelse af enhver form for byggeri, herunder til- og ombygninger mv. skal tegning/ skitse samt materialebeskrivelse forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Tegnin/ skitsematerialet skal som minimum indeholde følgende :

Grundplan med målsætning af bygning / bygningers placering på grunden.

Plantrgning af bygning /'er med anvendelse af hovedmål

Facadetegninger fra byggeriets 4 sider med angivelse af bygningshøjden fra terræn til kip, og et principsnit gennem bygningen / 'erne .

Ved til- og ombygninger skal ansøgningsmaterialet indeholde tegninger af eksisterende bygninger, samt skitser med mål af  til-/ ombygningerne.

Intet byggeri må igangsættes ,uden at bestyrelsens skriftlige godkendelse foreligger.   Der må påregnes en behandlingstid i bestyrelsen på ca. 4 uger. Ved om-/ tilbygninger gælder samme regler.

Bestyrelsens byggetilladelse er gældende i 6 måneder fra udstedelsen.

Byggeriets ydre fremtræden skal være færdiggjort senest1 år efter påbegyndelse.

Om - / tilbygninger skal være færdiggjort senest 6 måneder efter påbegyndelse.

-

Bygningernes placering på grunden slal være mindst 2,50 meter fra skel.

Højden fra terræn til overkant tag må max. være 4,00 meter

-

Af sikkerhedsgrunde skal hvert opholdsrum være forsynet med mindst 1 stk. vindue, der kan åbnes og benyttes som flugtvej ved f.eks. brand. Vinduet skal placeres modsat indgangsdøren og skal have en højde på min. 60cm og en bredde på min. 50cm ; dog tilsammen mindst 1,50 meter.

Bygningernes ydervægge skal fremstå i træ, og byggeriet skal være ensartet og fremtræde i jordfarveskalaen. Døre og vinduer skal være i træ.

Tagdækningsmaterialet må ikke fremstå som reflekterende.

Alle havelodder beregnes til 400 m2 - uanset havens faktiske mål og størrelse.

-

Max. 1 bygning med et areal der overstiger 15 m2

Denne bygning må max. være 40 m2

Udhuse ,overdækninger ,drivhuse mv. må tilsammen max. udgøre 25 m2

Samlede befæstede areal må max. udgøre 100 m2

-----

‼️

 

 

DET KAN DESVÆRRE IKKE LADE SIG GØRE AT FRA DENNE HJEMMESIDE AT OPRETTE ET LINK DIREKTE TIL LOKALPLAN 1031 , 

men den kan hentes på kommunens hjemmeside, eller hos planstyrelsen

Bestyrelsen har papirudgaven ,hvis du skulle få brug for en kopi.

venlig hilsen din bestyrelse !

 

 

 

 

OBS !  OBS !  OBS !

Holstebro Kommune er igang med at BBR-registrere alle kolonihaver i kommunen, så det er på tide ,at man sikrer sig at forholdene i ens have er i orden i.fh.t lokalplanen.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 15:30
Check din vandmåler har modtaget 10
29.07 | 15:28
NYT FRA BESTYRELSEN har modtaget 12
29.07 | 15:27
Vedtægter har modtaget 13
29.07 | 15:27
Ordensbestemmelser. har modtaget 15
Du kan lide denne side